Hiển thị 1–20 của 234 kết quả

Đầu giữ mũi vít, đầu chuyển đổi, thanh nối

Bộ chuyển cho máy khoan 10mm, 14-29mm Makita D-17170

70.000

Đầu giữ mũi vít, đầu chuyển đổi, thanh nối

Bộ chuyển cho máy khoan 11mm, 32-152mm Makita D-17186

134.000

Đầu giữ mũi vít, đầu chuyển đổi, thanh nối

Bộ chuyển cho máy khoan động lực SDS-Plus 14-29mm Makita D-17603

95.000

Đầu giữ mũi vít, đầu chuyển đổi, thanh nối

Bộ chuyển cho máy khoan động lực SDS-Plus 32-76mm Makita D-17619

169.000

Đầu giữ mũi vít, đầu chuyển đổi, thanh nối

Bộ chuyển đổi từ bu lông sang vít Makita B-68476

240.000

Đầu giữ mũi vít, đầu chuyển đổi, thanh nối

Bộ chuyển đổi từ bu lông sang vít Makita B-68482

242.000

Đầu giữ mũi vít, đầu chuyển đổi, thanh nối

Bộ chuyển đổi và mũi khoan định tâm HSS-G Makita B-11536

419.000

Đầu giữ mũi vít, đầu chuyển đổi, thanh nối

Bộ mũi vít và nam châm tăng lực hút Impact Gold PH2 Makita B-30483

123.000

Mũi vít pake, dẹp, sao, vuông, hộp mũi vít

Bộ vít Pake chuôi lục giác 1/4″ Makita A-16536 (6.35mm)

306.000

Mũi vít pake, dẹp, sao, vuông, hộp mũi vít

Bộ vít Pake chuôi lục giác 1/4″ Makita A-45858 (6.35mm)

326.000

Mũi vít pake, dẹp, sao, vuông, hộp mũi vít

Bộ vít Pake chuôi lục giác 1/4″ Makita B-10475 (6.35mm)

266.000

Mũi vít pake, dẹp, sao, vuông, hộp mũi vít

Bộ vít Pake chuôi lục giác 1/4″ Makita B-10481 (6.35mm)

226.000

Mũi vít pake, dẹp, sao, vuông, hộp mũi vít

Bộ vít Pake chuôi lục giác 1/4″ Makita D-33679 (6.35mm)

150.000

Mũi vít pake, dẹp, sao, vuông, hộp mũi vít

Bộ vít Pake chuôi lục giác 1/4″ Makita D-34833 (6.35mm)

242.000

Đầu tuýp, bộ đầu tuýp

Bộ đầu tuýp 1/2″ Makita B-52308

1.788.000

Đầu tuýp, bộ đầu tuýp

Bộ đầu tuýp 1/2″ Makita B-66232

710.000

Đầu tuýp, bộ đầu tuýp

Bộ đầu tuýp 1/2″ Makita D-41517

775.000

Đầu tuýp, bộ đầu tuýp

Bộ đầu tuýp 3/8″ Makita B-55550

1.196.000
Chat hỗ trợ
Chat ngay