Hiển thị 1–20 của 368 kết quả

Máy cắt góc, gỗ, nhôm, cưa lộng, cưa kiếm

Roto Makita Máy Cắt CA5000X (513678-5)

1.396.000

Máy phay, bào, cưa xích, cắt cỏ

Rotor Makita máy bào 110mm 1911B (516083-5)

937.000

Máy phay, bào, cưa xích, cắt cỏ

Rotor Makita máy bào 185mm 1805N (513145-0)

1.281.000

Máy phay, bào, cưa xích, cắt cỏ

Rotor máy bào 304mm Makita 2012NB (516813-4)

759.000

Máy phay, bào, cưa xích, cắt cỏ

Rotor máy bào 82mm Makita KP0800X (515793-1)

323.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor khoan Pin Makita DDF483Z (619410-6)

232.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor khoan Pin Makita DF332D (619410-6)

232.000

Máy phay, bào, cưa xích, cắt cỏ

Rotor máy bào 82mm Makita N1900B (511938-9)

649.000

Máy cắt góc, gỗ, nhôm, cưa lộng, cưa kiếm

Rotor máy bào Makec MT192 (513478-3)

269.000

Máy cắt góc, gỗ, nhôm, cưa lộng, cưa kiếm

Rotor máy bào Makita M1902B (513478-3)

269.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor máy bắt vít Makita 6082BV (515158-7)

813.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor máy bắt vít Makita 6951 (517528-6)

798.000

Máy cắt góc, gỗ, nhôm, cưa lộng, cưa kiếm

Rotor máy cắt bàn 255mm Makita 2704 (510071-4)

1.049.000

Máy cắt góc, gỗ, nhôm, cưa lộng, cưa kiếm

Rotor máy cắt bàn 255mm Makita LH1040 (516718-8)

790.000
Chat hỗ trợ
Chat ngay