Hiển thị 1–20 của 36 kết quả

-16%

Máy đục bê tông, siết bulông, trộn sơn

Rotor máy khuấy sơn UT1305 Makita 513653-1

760.000
-5%

Máy đục bê tông, siết bulông, trộn sơn

Rotor máy khuấy sơn UT2204 Makita 513653-1

760.000
-11%

Máy đục bê tông, siết bulông, trộn sơn

Rotor máy siết bu lông 18V DTW250 Makita 619251-0

400.000

Máy đục bê tông, siết bulông, trộn sơn

Rotor máy siết bu lông 18V DTW251 Makita 619375-2

369.000
-15%

Máy đục bê tông, siết bulông, trộn sơn

Rotor máy siết bu lông 18V DTW284 Makita 619341-9

720.000
-15%

Máy đục bê tông, siết bulông, trộn sơn

Rotor máy siết bu lông 18V DTW285 Makita 619341-9

720.000
-5%

Máy đục bê tông, siết bulông, trộn sơn

Rotor máy siết bu lông 6905H Makita 516053-4

845.000
-10%

Máy đục bê tông, siết bulông, trộn sơn

Rotor máy siết bu lông 6906 Makita 512883-1

1.080.000
-9%

Máy đục bê tông, siết bulông, trộn sơn

Rotor máy siết bu lông dùng pin DTW1001 Makita 519384-0

1.225.000
-9%

Máy đục bê tông, siết bulông, trộn sơn

Rotor máy siết bu lông dùng pin DTW1002 Makita 519384-0

1.225.000
-9%

Máy đục bê tông, siết bulông, trộn sơn

Rotor máy siết bu lông pin 12V TW160 Makita 619491-0

320.000
-9%

Máy đục bê tông, siết bulông, trộn sơn

Rotor máy siết bu lông pin 12V TW161D Makita 619491-0

320.000
-4%

Máy đục bê tông, siết bulông, trộn sơn

Rotor máy siết bu long pin 18V DTW700 Makita 519635-1

345.000
-9%

Máy đục bê tông, siết bulông, trộn sơn

Rotor máy siết bu lông pin DTW180 Makita 619491-0

320.000
-9%

Máy đục bê tông, siết bulông, trộn sơn

Rotor máy siết bu lông pin DTW181 Makita 619491-0

320.000
-4%

Máy đục bê tông, siết bulông, trộn sơn

Rotor máy siết bu lông pin DTW450 Makita 519199-5

675.000
-7%

Máy đục bê tông, siết bulông, trộn sơn

Rotor máy siết bu lông TW0200 Makita 517448-4

700.000
-15%

Máy đục bê tông, siết bulông, trộn sơn

Rotor máy siết bu lông TW0350 Makita 515263-0

780.000
-9%

Máy đục bê tông, siết bulông, trộn sơn

Rotor máy siết bu lông TW1000 Makita 516918-0

1.630.000
-4%

Máy đục bê tông, siết bulông, trộn sơn

Rotor máy siết cắt bu lông 6922NB Makita 517193-1

860.000
Chat hỗ trợ
Chat ngay