Hiển thị 1–20 của 71 kết quả

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor khoan Pin Makita DDF483Z (619410-6)

232.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor khoan Pin Makita DF332D (619410-6)

232.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor máy bắt vít Makita 6082BV (515158-7)

813.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor máy bắt vít Makita 6951 (517528-6)

798.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor máy khoan 10mm Makita M6000B (515848-2)

278.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor máy khoan 10mm Makita M6001B (515848-2)

278.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor máy khoan 10mm Maktec MT605 (515848-2)

278.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor máy khoan 10mm Maktec MT606 (515848-2)

278.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor máy khoan 13mm Makita DS4010 (513808-8)

710.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor máy khoan 13mm Makita M0801B (515893-7)

232.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor máy khoan 13mm Makita M6201B (518506-9)

395.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor máy khoan 13mm Maktec MT621 (518506-9)

395.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor máy khoan 13mm Maktec MT80B (515893-7)

232.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor máy khoan 16mm Makita DS5000 (513808-8)

710.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor máy khoan bê tông 24mm Makita HR2470 (515288-4)

369.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor máy khoan bê tông 24mm Makita HR2470F (515288-4)

369.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor máy khoan bê tông 26mm Makita HR2600 (515358-9)

456.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor máy khoan bê tông 26mm Makita HR2601 (515358-9)

456.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor máy khoan bê tông 26mm Makita HR2630 (515358-9)

456.000

Máy khoan bê tông, khoan sắt, vặn vít

Rotor máy khoan bê tông 26mm Makita HR2630T (515358-9)

456.000
Chat hỗ trợ
Chat ngay