Hiển thị 1–20 của 358 kết quả

Máy cắt góc, Gỗ, Nhôm, Cưa lộng, Cưa kiếm

Rotor máy cắt đa năng Makita M9800B (515443-8)

417.000

Máy cắt góc, Gỗ, Nhôm, Cưa lộng, Cưa kiếm

Rotor máy cắt đa năng Maktec MT980 (515443-8)

417.000

Máy cắt góc, Gỗ, Nhôm, Cưa lộng, Cưa kiếm

Rotor máy cưa kiếm Makita JR3060T (513608-6)

477.000

Máy cắt góc, Gỗ, Nhôm, Cưa lộng, Cưa kiếm

Rotor máy cưa lọng Makita JV0600 (515853-9)

344.000

Máy phay, Bào, Cưa xích, Cắt Cỏ

Rotor máy cưa xích 300mm Makita 5012B (514628-3)

1.593.000

Máy cắt góc, Gỗ, Nhôm, Cưa lộng, Cưa kiếm

Rotor máy cưa đa góc 255mm Maktec MT230 (JM23000100)

919.000

Máy cắt góc, Gỗ, Nhôm, Cưa lộng, Cưa kiếm

Rotor máy cưa đĩa 260mm Makita 5201B (510007-3)

1.608.000

Máy phay, Bào, Cưa xích, Cắt Cỏ

Stator máy bào 110mm Makita 1911B (594488-9)

565.000

Máy phay, Bào, Cưa xích, Cắt Cỏ

Stator máy bào 155mm Makita 1805N (523025-2)

928.000

Máy phay, Bào, Cưa xích, Cắt Cỏ

Stator máy bào 304mm Makita 2012NB (526103-7)

674.000

Máy phay, Bào, Cưa xích, Cắt Cỏ

Stator máy bào 82mm Makita KP0800X (593718-5)

214.000

Máy phay, Bào, Cưa xích, Cắt Cỏ

Stator máy bào 82mm Makita N1900B (593118-9)

405.000
Chat hỗ trợ
Chat ngay